Kas yra FINCO?

„Finansinių paslaugų įmonių asociacijos“ (FINCO) misija – prisidėti prie vieningų nebankinio finansų sektoriaus rinkos standartų formavimo, atsakingos veiklos skatinimo, užtikrinti sektoriuje dirbančių įmonių tarpusavio dialogą bei ryšius su valdžios institucijomis.

FINCO siekia tapti pagrindine nebankinį finansų sektorių konsoliduojančia asociacija ir svariai prisidėti prie tolimesnio asociacijos ir vartojimo kreditų rinkos vystymosi.

FINCO – stipri, kompetentinga, vieninga ir aktyvi Lietuvos ekonominio ir finansinio gyvenimo dalyvė, reiškianti savo nuomonę aktualiais klausimais, teikianti pasiūlymus valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, formuojant ir vykdant nebankinio finansų sektoriaus paslaugų teikimo politiką.

FINCO koordinuoja asociacijos narių pastangas plėtojant savo veiklą bei atstovauja jų interesams, bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis užsienio organizacijomis, skatina šioje srityje dirbančių specialistų profesionalumą, etišką ir kokybišką profesinę veiklą.

FINCO steigėjai yra UAB „General Financing“, „Moment Credit“ ir „MCB Finance“. Tai didžiausią patirtį ir vartotojų skaičių turinčios vartojimo lizingo ir kreditų įmonės Lietuvoje.

Šiuo metu FINCO vienija tokias bendroves: „GENERAL FINANCING BANKAS“, „IPF Digital“ (prekės ženklai „Credit24”, „Sving“), „Moment Credit“, „Inbank“, ir „Creditinfo“.