Dažni klausimai

Kodėl vartojimo lizingą ir kreditus teikiančios bendrovės skolina už didesnes palūkanas?

Nebankinių vartojimo lizingo ir kreditų klientų segmentas yra rizikingesnis, todėl bendrovės, teikiančios šiuos kreditus, prisiima didesnę riziką ir taiko didesnes palūkanas.

Kas atsitinka tada, kai kreditą paėmęs žmogus negali jo laiku grąžinti?

Valstybės prievartos priemonių taikymas, nors ir yra teisėtas kreditoriaus veiksmas, tačiau labai kraštutinis ir kreditoriaus mažiausiai pageidautinas. Į teismą paduodami tik tie klientai, kurie visiškai ignoruoja teisėtus kreditoriaus reikalavimus. Iki to išnaudojamos visos įmanomos priemonės, kad taip nenutiktų: vedamos derybos su skolininkais, tariamasi dėl mokėjimo grafiko pakeitimo ir panašiai.

FINCO nariai atidžiai vertina savo klientų mokumą, tai yra galimybes gauti ir vėliau grąžinti paimtus vartojimo kreditus. Jei duomenys apie asmens finansinę būklę rodo, kad jis nebus pajėgus laiku grąžinti kreditą, jam kreditas ir nesuteikiamas.

Iš ko geriau skolintis – iš vartojimo lizingą ir kreditus teikiančių įmonių ar privačių asmenų? Kodėl?

Paskolą imantis ir savo butą, sodo sklypą ar kitą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą užstatantis žmogus visais skolinimosi atvejais turėtų itin rimtai apsvarstyti tokį savo žingsnį. Ar tikrai verta užstatyti butą ar automobilį, jei suma, kurią norima pasiskolinti, siekia kelis tūkstančius litų? Be to, labai svarbu, kad žmogus įvertintų savo galimybes grąžinti kreditą. Nesugebėjus to padaryti pasekmės gali būti skaudžios.

Kai už teikiamą kreditą imamas užstatas (nekilnojamasis turtas ar automobilis), dažnai nebelieka suinteresuotumo teisingu rizikos ir kliento mokumo vertinimu, nes kaip paskolos grąžinimo garantija pasikliaujama užstatyto turto realizavimu. Tokiu atveju didesnė rizikos dalis atitenka vartotojui. LVLKA nuomone, finansų ir kreditų įmonės turi atsakingai ir sąžiningai teikti finansines paslaugas, o tai reiškia, kad jos taip pat turi rūpintis ir vartotojo interesais. Vargu ar panašių įsipareigojimų galima tikėtis iš privačių skolintojų.

Ar šiandien nėra pavojinga imti vartojimo lizingą ar kreditą?

Žinoma, ne. Tačiau reikia gerai apgalvoti šį žingsnį. Dažnai žmogus pats deramai neįvertina savo finansinių galimybių.

Prieš imdamas vartojimo lizingą ar kreditą kiekvienas, visų pirma, turėtų gerai pagalvoti, ar galės jį grąžinti. Ypatingai gerai turėtų pagalvoti tie, kurie jau yra paėmę kreditą ar dalimis moka už įsigytą prekę. Rekomenduojama neimti naujo kredito senajam padengti, nes taip ne tik neišbrendama iš turimų skolų, bet tik dar labiau įsiskolinama.

Prieš skolindamasis asmuo turėtų paskaičiuoti, kiek iš savo gaunamų pajamų galėtų kas mėnesį skirti kreditui grąžinti. Jei žmogui reikia pasiskolinti didesnę sumą, jis turėtų rinktis ilgesnį laikotarpį jai grąžinti. Tokiu atveju mažėtų mėnesio įmokos dydis, liktų daugiau pinigų kasdieniam vartojimui ir kreditą būtų lengviau grąžinti.

Taip pat žmogus turėtų įsitikinti, ar galės laiku sumokėti vartojimo lizingo ar kredito įmokas. Už laiku nesumokėtas įmokas skaičiuojami delspinigiai, o tai jau yra papildomos išlaidos. Imant vartojimo kreditą reikėtų pasirinkti patogią dieną, iki kurios kiekvieną mėnesį turės būti sumokėtos įmokos. Tai galėtų būti diena po to, kai gaunamas atlyginimas. Gavus atlyginimą įmokas už vartojimo lizingą ar kreditą reikėtų sumokėti nedelsiant.

Kuo vartojimo lizingo ir kreditų bendrovės skiriasi nuo greitųjų kreditų įmonių? Kuo FINCO narių skolinimo sąlygos skiriasi nuo kitų finansinių įstaigų skolinimo sąlygų?

Greituosius kreditus teikiančios bendrovės iš esmės sudaro atskirą rinkos dalį ir skiriasi nuo bankų bei vartojimo lizingo ir kreditų bendrovių. Jų paslaugos orientuotos į kitokį klientų segmentą, skiriasi teikiamų kreditų sumos, jos vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis.

FINCO atstovauja nebankinio finansų sektoriaus bendrovėms, kurios užima daugiau nei pusę nebankinių vartojimo lizingo ir kreditų rinkos. Šios bendrovės vadovaujasi finansų įstaigoms (bankams, lizingo bendrovėms) taikomais reikalavimais.

Asociacijos narių skolinimo sąlygos palyginti su bankais ar lizingo bendrovėmis beveik niekuo nesiskiria, nes ir jos, ir asociacijos nariai vadovaujasi finansų įstaigoms taikomais reikalavimais. Kaip žinote, ir iš bankų, ir iš lizingo bendrovių taip pat galima skolintis užpildžius paraišką internete. Nuo greitųjų kreditų įmonių FINCO nariai skiriasi tuo, kad itin atidžiai vertina savo klientų mokumą ir galimybes grąžinti kreditą, taiko atsakingo skolinimo principus ir atsakingai teikia savo paslaugas.

Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas Kreditų biure?

Kreditų biuras ir jo vartotojai griežtai laikosi Europos Sąjungos direktyvų ir Lietuvos teisės aktų, ginančių asmens teisę į privatumą. Todėl ši informacinė sistema leidžia skaidriai ir saugiai keistis bei naudoti duomenis nepažeidžiant asmens teisių. Informacija Kreditų biure kaupiama ir saugoma skaitmeniniu pavidalu. Modernios informacinės technologijos užtikrina, kad duomenys būtų saugūs.

Svarbu pažymėti, kad be žmogaus sutikimo jo finansinių įsipareigojimų duomenys Kreditų biure negali būti tvarkomi. Kreditų biuro vartotojai, tai yra kreditus teikiančios įmonės, įsipareigoja saugiai keistis bei naudoti duomenis nepažeisdamos asmens teisių, laikytis visų teisinių reikalavimų.

Kas yra Kreditų biuras ir kokia jo nauda vartotojams?

Kreditų biuras – tai unikali informacinė sistema, kurioje vartojimo lizingo ir kreditų bendrovės saugiai gali keistis duomenimis apie klientų finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.

Vartojimo lizingą ir kreditus imantys gyventojai Kreditų biuro dėka apsaugomi nuo skolinimosi ne pagal savo finansines galimybes. Dažnai žmonės patys to deramai neįvertina. FINCO nariai prisiima tam tikrą atsakomybę kliento atžvilgiu, nes laikosi atsakingo skolinimo principų.

Kadangi Kreditų biuras leidžia vartojimo lizingo ir kreditų teikėjams greitai įvertinti kliento mokumą, gyventojai gali skolintis greičiau ir paprasčiau. Ne tik greičiau, bet ir saugiau, atsakingiau. Vartojimo lizingo ir kreditų bendrovės, remdamosi Kreditų biuro duomenimis, gali tiksliau nuspręsti, ar klientas pajėgus laiku grąžinti kreditą.

Patikimiems ir mokiems klientams Kreditų biuras padeda nesunkiai įrodyti, kad yra sąžiningi vartotojai. Jie gali tikėtis ir palankesnių skolinimosi sąlygų.

Pagal ką vertinamas kliento mokumas?

Kliento galimybė gauti kreditą ir jį grąžinti turėtų būti vertinama atsižvelgiant į jo gaunamas pajamas, gyvenamąją vietą, vaikų skaičių, turimus papildomus įsipareigojimus (kitus kreditus ir kt.), kredito istoriją (ar praeityje turėjo kreditų ir kaip sėkmingai juos grąžino). Jei vertinant kliento mokumą paaiškėja, kad jis yra finansiškai nepajėgus grąžinti kredito, jam pinigai neturėtų būti skolinami.

Kas yra metinė kredito kaina ir kodėl ji svarbi?

Vartojimo kredito kainos metinė norma arba, kitaip tariant, metinė kredito grąžinimo norma (KNG) yra procentais išreikšta suma, kurią pasiskolinęs asmuo turi mokėti už suteiktą vartojimo kreditą.

Metinė kredito grąžinimo norma apima visas išlaidas, susijusias su teikiamu kreditu. Į šią sumą įeina visos išlaidos įskaitant palūkanas, komisinius ir kitus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius.

Taip pat yra įskaičiuojamos su vartojimo kredito sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidos, pavyzdžiui, įmokų surinkimo mokesčiai, draudimo įmokos.

Kuo mažesnė metinė kredito grąžinimo norma, tuo mažiau reikės mokėti už kreditą.

Vartojimo kredito kainos metinė norma arba KNG kartu su palūkanų norma, mokesčiais ir kitomis su kredito gavimu ir naudojimu susijusiomis kredito gavėjo išlaidomis turi būti nurodyta vartojimo kredito sutartyje. Ją privalo nurodyti bet kuri finansų įstaiga, teikianti vartojimo kreditus.

Metinė kredito kainos norma yra itin svarbi vartotojui, kadangi pagal ją nesudėtinga palyginti skirtingų bendrovių teikiamų kreditų kainas ir taip išsirinkti geriausią pasiūlymą.

Ar galiu vartojimo lizingą ir kreditą grąžinti anksčiau? Kokiomis sąlygomis?

Vartojimo lizingą ir kreditą vartotojas gali grąžinti anksčiau nei sutartyje nurodytą dieną. Tokiu atveju vartotojas turi mokėti tik palūkanas ir kitus mokesčius, priskaičiuotus iki tos dienos, kai grąžinamas visas kreditas. Tačiau pasidomėti vartojimo lizingo ir kredito suteikimo ir grąžinimo sąlygomis patartina dar prieš skolinantis. Ketinant imti vartojimo lizingą ar kreditą reikia atidžiai perskaityti vartojimo lizingo ir kredito sutartį ir be kitų svarbių dalykų (pavyzdžiui, bendros lizingo ir kredito sumos, lizingo ir kredito grąžinimo bei kiekvienos įmokos mokėjimo terminų) atkreipti dėmesį, kokiomis sąlygomis bus galima grąžinti vartojimo lizingą ir kreditą ankščiau numatyto termino.

Noriu pasiskolinti pinigų. Kaip žinoti, kuri lizingo ar kredito bendrovė yra patikima? Ar asociacijai priklausančios bendrovės yra patikimesnės už kitas? Galbūt asociacijos narės yra griežčiau kontroliuojamos?

FINCO nariai ne tik vykdo visus teisės aktuose numatytus reikalavimus, susijusius su vartojimo lizingo ir kredito paslaugų veikla, bet ir laikosi daug griežtesnių savireguliacijos principų. Vienas jų – atsakingas skolinimas. Asociacijai priklausančios bendrovės griežtai vertina vartotojų mokumą, suteikia klientams išsamią informaciją apie vartojimo lizingo ir kredito suteikimą bei grąžinimą (kokios yra lizingo ir kredito sąlygos, bendra kredito kaina, delspinigių dydis ir kt.). Kiti jų patikimumo kriterijai – priklausymas Kreditų biurui ir viešumas teikiant savo finansinius ir statistinius duomenis.

FINCO siūlo griežtinti reikalavimus kreditoriams. Naujajame Vartojimo kredito įstatyme bus įtvirtintas reikalavimas, kad tik registruoti kreditoriai turėtų teisę teikti vartojimo lizingo ir kredito paslaugas. Kreditorių registracijos sąrašas būtų skelbiamas viešai. FINCO pateikė siūlymus, jog prieš registravimą būtų nuosekliai patikrinami kreditorių pateikti dokumentai ir įvertinama, kaip kreditorius nustato klientų mokumą, ar jis priklauso Kreditų biurui. Norintiems imti vartojimo kreditą tai būtų dar vienas kriterijus, pagal kurį jie galėtų įvertinti pasirinktos bendrovės patikimumą.